ΓΙΝΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΙΑ Η ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Μαρία Λεκάκου – Ελλάδα

“Θαλάσσιος Τουρισμός και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία και την οικονομία των νησιών.”

 
Maria Lekakou

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ναυτιλιακής Οικονομικής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Μαρία Λεκάκου είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, διδάσκει “Ναυτιλιακή Οικονομική“, «Ναυτιλιακή Πολιτική» και “Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας”. Εξελέγη μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2012. Διατέλεσε μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (2001-2004) και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου: Ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΕΤΒΑ 1998-2002). Έχει πάρει μέρος ως εθνικός εμπειρογνώμονας σε διεθνείς συναντήσεις για θέματα Ναυτιλιακής Πολιτικής, Θαλάσσιας Πολιτικής αλλά και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την τη ναυτιλία, τις οικονομικές επιπτώσεις και το ανθρώπινο δυναμικό και την ανάπτυξη των νησιών και του θαλασσίου τουρισμού. Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή των βιβλίων Selected Papers in Economic Integration: Limits and Prospects. Ed. Palgrave Mc Millan, London, 2000 και «Η Παγκοσμιοποίηση και το Αναπτυξιακό σπιράλ στην Ελλάδα. Περιφερειακές και εισοδηματικές ανισότητες (1981-1999)» ΙΣΤΑΜΕ, Αθήνα 2002, Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία. Τυπωθήτω, Αθήνα: 2006, Μεταφορές. Αρτηρίες ζωής για τα νησιά, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα: 2007και Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transport Economics,London: Elsevier: 2007 Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες κυρίως για θέματα: πολιτικής εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών, επιβατηγού ναυτιλίας και ειδικά ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας, θαλάσσιου τουρισμού και νησιωτικών μεταφορών αλλά και ανταγωνιστικότητας του θαλάσσιου μεταφορικού συστήματος και ρύθμισης των ναυτιλιακών αγορών.

TOP