ΓΙΝΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΙΑ Η ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ελένη Μεθοδίου – Ελλάδα

“Διεθνής εκκλήση στην UNESCO για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς”

unesco

Aρχαιολόγος, εμπειρογνώμων της Ευρωπαικής Ενωσης.

Διετέλεσε στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού-επιμελήτρια αρχαιοτήτων , εκπροσώπησε την Ελλάδα στην UNESCO ως σύμβουλος για θέματα πολιτισμού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία(Παρίσι) για πολλά χρόνια.Συμμετείχε ως αντιπρόεδρος στη διακυβερνητική επιτροπή της UNESCO αρμόδιας για την εγγραφή μνημείων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.Είναι μέλος μη Κυβερνητικών Οργανισμών,συμβούλων της UNESCO Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων-ICOM-, Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών-ICOMOS.

TOP